Slecht?

Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Honderd jaar geleden maakte Madeleine het mee. Lees hier haar verhaal.

Slecht volk, zegt de moeder van Madeleine over de familie van Bette en Mathilde. Niemand uit het dorp wil met hen iets te maken hebben. Bette is onnozel, op haar rust een vloek. Mathilde, haar zus, is vuil en boosaardig. Toch laat Madeleine zich verleiden om met die twee mee te gaan. Want Mathilde weet iets over meester Hector die sinds enkele maanden bij Madeleine thuis in de kost is.

Kort nadien breekt de oorlog uit. Heeft de vloek van Bette er iets mee te maken? vraagt Madeleine zich af. En waarom is haar broertje Oscar nog veel banger van Bette dan zij?

De vijand rukt op maar het dorp blijft gespaard. Het front komt vlakbij te liggen en de soldaten leven tussen de dorpelingen. Meester Hector moet, net als zoveel andere mannen, in allerijl naar het leger. Hij kan niet eens dag zeggen aan Lise, zijn verloofde. Madeleine belooft hem een afscheidsbrief aan zijn verloofde te geven. Maar Mathilde steekt stokken in de wielen. Madeleine kan haar belofte niet kan waarmaken. Ze voelt zich schuldig. Wordt ze even slecht als Mathilde? Of komt het allemaal door de oorlog?

Madeleine ontdekt dat Mathilde nog veel slechter is dan ze dacht.