Brugge

Uit: Brugge

In de 13de eeuw was Brugge een welvarende stad. Het stadsbestuur liet de stadshallen bouwen waar koopwaar kon worden opgeslagen en verkocht. Gelijk hadden ze ook een plek om hun vergaderingen te houden. Bij de hallen bouwden ze een toren: het belfort. Torens zijn een teken van macht. Hoog, hoger om het hoogst. Kastelen hadden er al een en kerken ook. Nu was het de beurt aan de steden om hun macht en rijkdom te tonen door een belfort te bouwen. Belforten vind je onder andere ook in Gent, Ieper en Brussel. Zo'n belfort was ook praktisch als uitkijktoren. Je kon al van ver de vijand zien aankomen of een brand opmerken. BIj gevaar werd de alarmklok geluid. Maar ook bij feesten galmden de klokken. In de middeleeuwen werd in het belfort het archief en het belastinggeld van de stad bewaard.