Mie Raat

Mie Raat is voor niets of niemand bang. Om een buit te maken is geen moeite haar te veel. Ze trotseert de woeste zee en al haar gevaren. Eind oktober meert ze aan bij de boekhandel en dan kunnen julliie haar ontmoeten.